Eendraadschema

De twee schema’s die deel uitmaken van een compleet elektriciteitsplan zijn het situatieschema en het eendraadschema. Samen geven ze een duidelijk zicht op de volledige elektrische installatie in huis. Op deze pagina geven we informatie over hoe deze schema’s opgesteld moeten worden. Omdat een elektrische installatie afgekeurd zal worden wanneer het situatieschema of het eendraadschema niet in orde is, moet je nauwkeurig te werk gaan. Het kan dus voordeel bieden om een professionele elektricien in te schakelen. Laat je schema altijd tekenen door een erkend elektricien

Ga direct naar onze offerte pagina om gratis meerdere offertes aan te vragen bij erkende elektriciens bij jou in de buurt.

Wanneer is een eendraadschema verplicht?

Vaak is een eendraadschema nodig om in bezit te hebben bij een elektriciteitskeuring. Ook wanneer je niet daarvoor een schema nodig hebt biedt het zeker voordeel om toch een eendraadschema op te stellen. Het elektriciteitsplan legt namelijk de blauwdruk voor de gehele elektrische installatie in het pand, wat niet alleen handig is tijdens het leggen van stroomvoorzieningen maar ook bij elektriciteitswerken op een later tijdstip. Wanneer je goed voorbereid aan het werk gaat bespaar je tijd met kappen en breken, en je bent beter voorbereid op de toekomst omdat je veel zaken kunt voorzien.

Bij een officiële elektriciteitskeuring is het verplicht om een elektriciteitsplan te overleggen. Dit is de combinatie van situatieschema en eendraadschema. Wanneer een plan ontbreekt zal de keuring geen doorgang vinden, ook wanneer je hiervoor al betaald hebt. Naast een elektriciteitsplan moet er ook een keuringsrapport aanwezig zijn. Wanneer je de woning verkoopt moeten deze documenten aanwezig zijn, overigens ook in het geval van een afkeuring.

Eendraadschema ontwerpen

Op het eendraadschema worden alle leidingen en kabels weergegeven, aangeduid als cijfers, letters en standaard elektrische pictogrammen. Het is toegestaan om zelf dit schema te tekenen, er zijn ook software pakketten beschikbaar om deze tekeningen te maken. Iedere leiding wordt aangegeven met een specifieke letter, dat is ook het geval bij schakelaars die zich in de meterkast bevinden. Voor iedere aftakking zal er per stroombaan een getal vermeld worden op de tekening. De pictogrammen kunnen gebruikt worden om de positie van aftakdozen, stopcontacten, schakelaars en lichtpunten aan te geven. Ook soorten leidingen, hoeveel geleiders er aanwezig zijn, de wijze van plaatsing en doorsnede moeten vermeld worden, evenals het type van de differentieelschakelaars en de specificaties van deze schakelaars.

Vraag direct meerdere offertes aan voor het ontwerpen van een eendraadschema door een elektricien via deze pagina.

Situatieschema tekenen

Op het eendraadschema worden alle kabels en leidingen weergegeven op een duidelijke tekening. Op het situatieschema geef je de locatie van verschillende elementen aan. Wat betreft overzichtelijkheid is een situatieschema eenvoudiger om te lezen, het zal wel een meer omvangrijk document zijn. Ga bij het tekenen van dit schema uit van het grondplan dat bij de woning hoort. Je geeft aan op welke positie de elektrische aansluitingen komen of welke aanpassingen er doorgevoerd worden. Het is mogelijk om voor iedere ruimte een apart schema te maken, je kunt ook een ontwerp voor het gehele pand maken. De pictogrammen moet gelijk zijn aan die je bij het eendraadschema hebt gebruikt. Wanneer je gebruikt wilt maken van domotica toepassingen in huis zal het eendraadschema en het situatieschema aanzienlijk meer uitgebreid zijn in vergelijking met standaard elektra in huis.

Keuringsattest

De elektrische installatie moet gekeurd worden, dit is verplicht en het waarborgt een veilige woning voor alle bewoners. Tijdens een elektriciteitskeuring wordt bepaald of alle elektra op de juiste wijze geïnstalleerd en aangesloten is. Het is voor iedere woning die gebouwd is voor 1 oktober 1981 verplicht om deze keuring uit te laten voeren. Ook is het verplicht de om installatie opnieuw te laten keuren na het doorvoeren van een aanpassing, bij renovatie van de elektrische installatie, of na 25 jaar sinds de laatste keuring. Wanneer alles in orde is zul je een positief keuringsattest ontvangen. Het is nodig dit rapport te overleggen bij verkoop van een woning.

Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties

Het Algemeen Reglement voor Elektrische Installaties ofwel AREI bevat de regels die van toepassing zijn op elektrische installaties. In dit reglement staan onder meer de veiligheidsmaatregelen die aanwezig moeten zijn om de mogelijke gevaren van elektriciteit zoveel mogelijk te beperken. Ook zijn er voorschriften opgenomen in het AREI die te maken hebben met het kiezen en gebruiken van elektrische apparatuur, leidingen en machines. Dit reglement geldt voor alle installaties die geplaatst zijn na 1 oktober 1981. Bij zowel het opstellen als het lezen van een elektriciteitsschema is het van belang dat je bekend bent met de standaard pictogrammen. Deze zijn ook opgenomen in het AREI.

Kosten voor een erkende elektricien

Als bewoner wil je niet alleen dat de elektrische installatie goed functioneert, deze moet uiteraard ook veilig zijn om te gebruiken voor alle bewoners in huis. Dan is het een goede zaak om dit uit te besteden aan een erkende elektricien die precies weet wat er nodig is voor een betrouwbare installatie. Hoewel je zelf een de slag kunt gaan is het vaak sneller, efficiënter en beter om hiervoor een elektricien in te schakelen. De kosten voor het ontwerpen van een eendraadschema en een situatieschema kan per aannemer verschillen, uiteraard spelen ook factoren een rol zoals de oppervlakte van de woning en de complexiteit van de gehele elektrische installatie. Standaard zul je ongeveer 150 euro moeten betalen. De elektriciteitskeuring door een erkend keuringsorgaan kost gemiddeld rond de 200 euro. Wanneer deze keuring negatief uitvalt zul je dus weer van voren af aan moeten beginnen. Dan kan zelf ontwerpen van de elektriciteitsschema's alsnog duur uitpakken.

Geld besparen door offertes te vergelijken

Wanneer je een elektriciteitskeuring gaat inplannen moet je er rekening mee houden dat het elektriciteitsplan overlegd moeten worden. Je kunt dit karwei zelf uitvoeren, om problemen te voorkomen is het doorgaans verstandiger om dit uit te besteden aan een erkend elektricien die precies weet waar deze documenten aan moeten voldoen, én waar de volledige elektrische installatie aan moet voldoen. Omdat de prijs per aannemer kan verschillen hebben we een offerte pagina ingericht waarmee je snel en eenvoudig meerdere offertes aan kunt vragen bij elektriciens in de regio. Deze service is geheel gratis te gebruiken en verplicht je tot niets. Je kunt dan prijzen en diensten per aanbieder naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken.