Elektriciteitsattest bij een huis verkopen

Wanneer je als huiseigenaar een woning wilt verkopen zul je een elektriciteitsattest moeten overleggen. Op deze pagina leggen we uit wat een elektriciteitsattest precies inhoudt, welke informatie je hierop zult aantreffen en wat je verder moet weten over dit attest. Op zoek naar een controlerend orgaan voor een elektriciteitskeuring? Begin dan hier met offertes aanvragen bij erkende controleurs.

elektriciteitsattest

Wat houdt een elektriciteitsattest in?

Sinds 1 oktober 1981 is het verplicht om een elektriciteitskeuring uit te laten voeren. Bij een nieuwe of een gewijzigde elektrische installatie zal er een keuring plaats moeten vinden. Een elektriciteitsattest geldt als officieel keuringsrapport, deze wordt opgesteld nadat de keuring van de elektrische installatie is uitgevoerd. Een andere naam voor dit attest is een gelijkvormigheid verslag. Het attest zal opgesteld worden door een erkende controleorganisatie.

Deze informatie is terug te lezen in het keuringsrapport:

  • De algemene feiten over de elektrische installatie.
  • De administratieve data en het nummer op het proces-verbaal.
  • De controlelijst met uitgevoerde controles en metingen.
  • Eventuele vaststelling van inbreuken, mogelijk met situatieschets of verklarend schema.
  • Goedkeuring of afkeuring.

De keuring van de elektrische installatie moet iedere 25 jaar uitgevoerd worden. Wanneer het een woning betreft met een installatie die na 1 oktober 1981 is geplaatst, is de wetgeving van toepassing zoals deze staat omschreven in het Algemeen Reglement op Elektrische Installatie (AREI).

Laat de elektriciteit keuren bij woningverkoop

elektriciteit laten keuren bij de verkoop van je woning

Wanneer de aankoopakte wordt ondertekend zal het keuringsrapport overlegd moeten worden. We adviseren om de inhoud van dit rapport in een eerder stadium al in de onderhandse verkoopovereenkomst op te nemen. Daarmee zal er later geen onenigheid ontstaan. De koper en verkoper zijn dan op de hoogte van de staat waarin de elektrische installatie zich verkeert, en welke partij de verantwoordelijkheid draagt bij een eventuele afkeuring. De woning mag verkocht worden als de installatie niet is goedgekeurd mits er geen gevaar aanwezig is. Het attest heeft een geldigheidsduur van 25 jaar. Daarna zal dezelfde installatie opnieuw gekeurd moeten worden.

Vraag direct een elektriciteitskeuring aan.

Zo ziet een elektriciteitsattest eruit

elektriciteitsattest conform

Hoe kom ik aan een attest?

Laat de elektrische installatie keuren door een keuringsorganisme die door de overheid erkend is. Ga naar de website van de Dienst Economie voor een complete lijst van keuringsorganen.

elektriciteitsattest maken

Wat kost een elektriciteitsattest?

elektriciteitsattest prijzen en kosten

De kosten voor een keuring liggen tussen 100 euro en 150 euro. Meer weten over het keuringsrapport en hoe deze keuring in zijn werk gaat? Bezoek dan deze pagina.

Vraag gratis offertes voor elektriciteitswerken aan

Vergelijk direct prijzen van meerdere erkende elektriciens bij jou in buurt via onze gratis en vrijblijvend te gebruiken offerte pagina.