Woningventilatie plaatsen, herstellen en renoveren

Sinds 2006 is het verplicht om een ventilatiesysteem in huis te hebben, er zijn daarbij diverse opties om uit te kiezen. Hieronder kun je lezen welke categorieën er zijn, waar je rekening mee moeten houden en wat je kunt doen bij installatie, reparatie of vernieuwing van een ventilatiesysteem in huis.

Wat je moet weten voor plaatsing van ventilatie

Voordat je een keuze gaat maken voor woningventilatie systeem zul je als eerste vier categorieën moeten onderscheiden. Ieder systeem is weer onderverdeeld in twee functies; als eerste de aanvoer van de buitenlucht en als tweede de afvoer van de binnenlucht. Om de vier categorieën van elkaar te onderscheiden wordt aan iedere categorie een letter toegekend. Dit zijn A, B, C en D.

Op zoek naar een erkende elektricien die een ventilatiesysteem in huis kan installeren? Vraag direct offertes aan bij meerdere aannemers in de omgeving via deze pagina.

Ventilatie Type A installeren

Dit is een ventilatiemethode waarbij de ventilatie op een geheel natuurlijke manier mogelijk wordt gemaakt. De lucht van buiten komt binnen via ventilatieroosters. Er is van nature een verschil in druk tussen lucht van buiten en lucht van binnen. De lucht van binnenuit zal meer vuil en vocht bevatten, via een systeem van buizen wordt deze lucht naar buiten geleid.

Ventilatie Type B installeren

Dit is het minst voorkomende ventilatiesysteem. De verse lucht van buiten wordt aangevoerd via een elektronisch systeem van buizen dat deze lucht naar de voornaamste ruimtes in huis zal brengen. De afvoer van lucht vindt plaats op een natuurlijke wijze via luchtroosters. Dit systeem wordt niet vaak toegepast omdat de kosten aanzienlijk hoger liggen dan bij Type A met een minimaal verschil in ventilatie. Er is meer controle over de aanvoer van buitenlucht maar dit voordeel is te beperkt om vaak gebruikt te worden in de praktijk.

Ventilatie Type C installeren

Ook hier wordt de verse lucht van buiten aangezogen via ventilatieroosters op basis van de natuurlijke luchtstroom die de vuile binnenlucht op mechanische wijze realiseert. De lucht van binnen worden door een gelijkstroomventilator of via elektromechanische blazers naar buiten getransporteerd. Omdat de lucht van binnen naar buiten wordt geblazen kan er nieuwe lucht van buiten naar binnen stromen.

Ventilatie Type D installeren

Dit is een ventilatiesysteem dat compleet op mechanische wijze functioneert. Een andere benaming voor dit systeem is ‘balansventilatie’. Bij dit type wordt er gebruikt gemaakt van een warmtewisselaar wat betekent dat er geen energie verloren gaat door de woningventilatie. Bij type A, B en C gaat er wel energie verloren. Wanneer je in de zomermaanden de woning fris wilt houden en toch wilt voorzien van verse lucht van buiten, is het mogelijk een omleiding te laten plaatsen die aan de warmtewisselaar voorbij gaat. Zo wordt de lucht van buiten niet verwarmd samen met de binnenlucht.

Laat een woningventilatiesysteem installeren door een erkende elektricien. Via deze pagina kun je geheel gratis en vrijblijvend offertes aanvragen.

Installatie en vernieuwing van woningventilatie

Het Type A systeem is eigenlijk het enige systeem dat niet door een professioneel elektricien geplaatst hoeft te worden, het is immers een mechanisch systeem. Wanneer een hoogwaardig systeem dat door de architect nauwkeurig is ontworpen niet op de juiste wijze wordt geïnstalleerd zal de ventilatie niet naar behoren functioneren. Wanneer je in aanmerking wilt komen voor subsidies of premies is het laten uitvoeren voor een erkend aannemer ook een voorwaarde.

Er kunnen meerdere aannemers betrokken zijn bij de installatie van het woningventilatiesysteem. Denk aan de schrijnwerker die de toevoer via het buitenschrijnwerk moet realiseren, terwijl een dakwerker aan zal geven hoe de doorvoer via het dak moet lopen. De feitelijke installateur zal het grootste deel van de werkzaamheden uitvoeren, toch komen er diverse disciplines bij kijken. Wanneer het een verbouwing betreft is het mogelijk dat de installateur van het systeem alle werkzaamheden zelf kan uitvoeren, zoals het plaatsen van de ventilatieroosters.

Onderhoud van het systeem

Voorkomen is beter dan genezen, je kunt daarom beter periodiek het ventilatiesysteem laten onderhouden dan afwachten tot er reparaties of herstelwerkzaamheden nodig zijn. Wanneer het een systeem van het Type A of Type B betreft is het alleen nodig om de afvoeren en de roosters schoon te maken. Bij onderhoudswerken voor Type C moeten ook de ventilatoren, kanalen, ventielen en de rest van de mechanische onderdelen gecontroleerd worden. Bij systemen van het Type D zijn er ook meerdere onderhoudswerken nodig zoals het reinigen van de filters. Dit zijn de werkzaamheden bij onderhoud aan de woningventilatie:

 • De toevoeropeningen worden schoongemaakt.
 • De afvoeropeningen worden schoongemaakt.
 • De filters worden schoongezogen en indien nodig vervangen.
 • De ventielen en verluchtingskanalen worden gereinigd.
 • Er worden diverse testen uitgevoerd om de afvoer van binnenlucht en aanvoer van buitenlucht te controleren.
 • De warmtewisselaar, ventilatoren en bypass worden gecontroleerd.

De frequentie voor eenvoudig onderhoud varieert per seizoen, gemiddeld zullen de afvoer en toevoer iedere drie maanden vrijgemaakt moeten worden van vuil en worden gereinigd. Het grote onderhoud kan iedere twee jaar worden uitgevoerd, tenzij de kwaliteit van lucht merkbaar achteruit gaat. In dat geval neem je direct contact op met de specialist.

Veelvoorkomende problemen bij woningventilatie

Het grootste probleem dat mensen ervaren met woningventilatie is de geluidshinder. Dit komt meestal door een afvoer die niet goed functioneert of kanalen en filters die vervuild zijn geraakt. Wanneer je zelf een systeem in huis hebt dat veel lawaai maakt kun je hiervoor een offerte aanvragen om dit euvel te verhelpen. Ook komt het regelmatig voor dat de hoeveelheid aangezogen lucht van buiten te beperkt is om de kwaliteit van de lucht binnen voldoende te zuiveren. De oorzaak hiervan is vaak een vervuilde filter of een ventilatierooster dat niet goed functioneert. Denk aan vuil, beschadigingen of een gesloten rooster. In dat geval kun je een specialist inschakelen om het ventilatiesysteem te controleren, of om een meting uit te laten voeren.

Naast mechanische problemen is het ook mogelijk dat er problemen van elektronische aard ontstaan. Zo komen er regelmatig mankementen voor bij de sensoren die koolstofdioxide, vocht en aanwezigheid moeten detecteren, of problemen bij de bekabeling of de voeding. Maak dan direct een afspraak met een elektricien die op korte termijn langs kan komen om herstelwerken uit te voeren.

Via onze gratis te gebruiken offerte pagina kun je eenvoudig prijzen opvragen bij meerdere specialisten in de omgeving. Wil je woningventilatie laten installeren, repareren of vernieuwen? Ga dan naar deze pagina.

Vernieuwen van het systeem

Er zijn nog heel wat verouderde ventilatiesystemen in omloop die niet voldoen aan de huidige eisen op het gebied van duurzaamheid en energieverbruik. Deze systemen kun je later vervangen door een nieuwe installatie. Overweeg dan duurzame oplossingen zoals voeding met zonnepanelen. Ook zijn er ventilatiesystemen verkrijgbaar met warmtewinning. Daarmee zal het klimaat binnenshuis aangenamer zijn, met een minimum aan warmteverlies en een besparing op de energiekosten. Informeer naar de mogelijkheden bij de gespecialiseerde installateur.

Onderhoudstips

Er zijn een aantal eenvoudige handelingen die je zelf kunt uitvoeren aan het woningventilatiesysteem zodat je niet voor ieder karweitje een aannemer hoeft in te schakelen. Hier zijn enkele onderhoudstips die je zelf kunt uitvoeren.

Iedere drie maanden:

 • Filters van de ventilatie unit schoonmaken.
 • Loop de toevoeropeningen na op blokkades.
 • Controleer ook de afvoeropeningen.

Iedere zes tot twaalf maanden:

 • De ventilatie unit filter vervangen.
 • De condensafvoer controleren.

Wanneer je een onderhoudscontract afsluit met de installateur zullen de werkzaamheden in de tweede categorie waarschijnlijk door de aannemer uitgevoerd worden.

Populaire merken ventilatiesystemen

Dit zijn populaire merken woningventilatie waar de meeste erkende elektriciens mee overweg kunnen:

 • AGPO
 • Air Roxy
 • ALMEVA
 • ANJO
 • Astroflame
 • AWB
 • Belimo
 • Brink Climate Systems
 • Buvo
 • Clima Industries
 • Comair
 • DEC INTERNATIONAL
 • Econox
 • Europlast
 • Itho Daalderop
 • Lemmens
 • Orcon
 • Pichler
 • Renson
 • RF-T
 • Ruck ventilatoren GmbH
 • Stork
 • Systemair
 • Tecanno
 • Ubbink
 • Vallox
 • Vasco
 • Vent-Axia
 • VENTILAIR
 • Ventilatieland