Elektriciteitskeuring Prijzen en Wetgeving

Met ingang van 2008 is het verplicht om onder specifieke omstandigheden de elektrische installatie van woningen te laten keuren. Op deze pagina leggen we uit of je een elektriciteitskeuring moet laten uitvoeren, wie dit uitvoert, wat het inhoudt en ook wat de kosten voor deze keuring zijn.

Vraag direct prijzen aan bij elektricien-jk.nl.

Is een elektriciteitskeuring verplicht?

Er zijn vijf situaties waarin de elektrische installatie gekeurd moet worden:

  • Er wordt een nieuwe installatie geplaatst.
  • Wanneer een woning verkocht wordt met een installatie die voor 1 oktober 1981 geplaatst is.
  • Wanneer een reeds aanwezige elektrische installatie aangepast, gerenoveerd of uitgebreid wordt.
  • Bij het in werking stellen van een werfkast.
  • Wanneer de aansluiting verzwaard wordt.
elektriciteitskeuring

Na een periode van 25 jaar zal de installatie opnieuw gekeurd moeten worden. Als de woning na 1 oktober 1981 gebouwd is zullen de regels volgens het Algemeen Reglement op Elektrische Installatie (AREI) van toepassing zijn.

Wie komt de elektrische keuring uitvoeren?

De Minister van Energie bepaalt welke controle organen toegestaan zijn om de elektriciteitskeuring uit te voeren. Voor een complete lijst van deze instanties kun je kijken op de FOD economie site. Om een maatwerk offerte te ontvangen van een erkend orgaan kun je ook terecht op onze offerte pagina.

Wat houdt deze controle in?

In de AREI staan de wettelijke eisen waar de elektrische installatie aan moet voldoen. Ook wordt er gecontroleerd of de elektriciteitsschema’s op de juiste wijze zijn opgesteld. De installatie zal op diverse belangrijke punten doorgemeten worden, de werking van de differentieelschakelaars wordt gecontroleerd, ook worden er isolatiemetingen en aardingsmetingen uitgevoerd. Afhankelijk van het type elektrische installatie kunnen de kosten voor de keuring afwijken.

Inhoud van het keuringsverslag

Er zal een rapport opgemaakt worden van de keuring. Wanneer de elektrische installatie voldoet aan alle eisen wordt er een gelijkvormigheid verslag opgesteld. Wanneer deze installatie verder niet gewijzigd wordt zal dit verslag 25 jaar lang geldig blijven. Wanneer er gebreken blijken te zijn, dan is er een vastgestelde periode waarop de installatie alsnog in orde gemaakt moet worden. Deze elektriciteitswerken moeten door een elektricien uitgevoerd worden, het keuringsorgaan zal deze werkzaamheden niet uitvoeren. Daarna zal er een nieuwe elektriciteitskeuring plaatsvinden, het is de vrije keuze van de opdrachtgever welke erkende keurder ingeschakeld wordt.

Elektriciteitskeuring bij een huis verkopen

Wanneer een woning verkocht wordt, en de aanwezige installatie eerder werd geplaatst dan 1 oktober 1981, dan moet er een gelijkvormigheid verslag overlegd kunnen worden. In dit keuringsrapport wordt aangegeven dat de elektrische installatie overeenkomt met de regels zoals deze zijn vastgelegd in het Algemeen Reglement Elektrische Installaties (AREI). Wanneer de woning verkocht wordt moet deze documentatie overhandigd worden aan de nieuwe eigenaar:

  • Het keuringsrapport.
  • Een eendraadschema, dat is het schema van de elektrische installatie.
  • Een positieschema, dat is de situatieschets van de elektrische installatie.
  • De identificatiecode (EAN code) van de aansluiting, die op de elektriciteitsnota vermeld staat.

Wanneer de installatie niet goedgekeurd wordt, is het nog steeds mogelijk om de woning te verkopen. In dat geval kun je overeenkomen met de koper dat deze de verantwoordelijkheid voor de reparatiewerken op zich neemt. Het is wel verplicht om de datum van verkoop aan het keuringsorgaan door te geven die verantwoordelijk is voor het afkeuren van de installatie. De koper heeft één jaar de tijd om de nodige verbeteringen aan te brengen en een herkeuring uit te laten voeren. Als je ervoor kiest om de keuring door hetzelfde bedrijf uit te laten voeren kun je vaak kosten besparen. Zorg dat het elektriciteitsdossier vollediger is, eventuele wijzigingen door de elektricien worden uitgevoerd dienen ook vastgelegd te worden op de elektriciteitsschema’s. Deze documenten moet je kunnen overleggen bij reparaties in de toekomst bij verkoop van de woning.

Kosten voor de keuring

De kosten voor een elektriciteitskeuring zullen variëren per installatie en keuringsorgaan. Gemiddeld liggen de tarieven tussen 125 euro en 175 inclusief BTW. Dit betreft de keuring van een standaard elektrische installatie met een enkele meter. De keuring duurt 30 tot 60 minuten. Prijzen opvragen voor een keuring? Ga dan naar deze pagina.

elektriciteit keuring prijs

Elektriciteitswerken offertes aanvragen

Voorkom problemen bij de elektriciteitskeuring en verzeker jezelf van een betrouwbare installatie door een erkend elektricien in te schakelen. Via onze gratis offerte service kun je eenvoudig verschillende elektriciens met elkaar vergelijken zonder verdere verplichtingen.